DIGIFARMER


Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi

Proje no. 2018-1-TR01-KA204-059557
ERASMUS+ Programı Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi