“ Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi”

Developing Farmers' Digital Skills”

Program: ERASMUS+ Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

Fon Kaynağı: T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı - Türkiye Ulusal Ajansı

Başvuru Sahibi: Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Proje Ortakları: 1. Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu), 2. Adnan Menderes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi), 3. Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 4. Karpuzlu Ziraat Odası, 5. Anaptixiako Kentro Thessalias - Yunanistan, 6. Institut Pro Trénink Pohostinnosti - Çek Cumhuriyeti, 7. INERCIA Dijital - İspanya, 8. Euroform - Italya

Projenin Süresi (Ay): 2 yıl (2018-2020)

Sözleşme numarası: 2018-1-TR01-KA204-059557

Projenin Amacı: Kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmak.

Projenin Hedefleri:

PROJENİN FAALİYETLERİ VE ÇIKTILAR:

 1. Proje Yönetim faaliyetleri: Proje ekibinin oluşturulmasıkoordinasyon izleme-değerlendirme, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetleri
 2. Ulus Ötesi Proje toplantıları: Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye
 3. Fikri Çıktılar
  1. Eğitim Modülü: “Çiftçiler için Dijital Beceriler”
  1. Öğrenme / Eğitim Materyalleri ve Açık Öğretim Materyalleri
  1. Ağ Kurulması – “Çiftçi Platformu”
 1. Eğiticilerin Eğitimi: Tüm proje ortaklarından toplam 22 eğiticinin Yunanistan’da eğitici eğitimine katılması.
 2. Çoğaltıcı etkinlikler: Final Konferansları-“Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi” (Ekim 2020- Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nde birer etkinlik, toplam 230 katılımcı)